Upominki przekazane pracownikom z okazji świąt 
W wielu firmach istnieje tradycja wręczania pracownikom upominków z okazji świąt. Mogą to być prezenty symboliczne na przykład pisanki, jak również przedmioty lub usługi o znacznej wartości materialnej. 
Do celów podatkowych i ZUS tego typu prezenty określane są mianem świadczeń rzeczowych dla pracowników i mogą stanowić podstawę do naliczenia podatku i składek ZUS. W przypadku naliczenia składek ZUS i podatku pracownik otrzymuje niższe wynagrodzenie netto. 
 
 

Świadczenia rzeczowe przekazywane pracownikom nie stanowią podstawy opodatkowania jeśli spełniają poniższe warunki:


  • Zakup jest całkowicie sfinansowany z ZFŚS lub funduszu związków zawodowych.
  • Wartość świadczeń w skali roku dla jednego pracownika nie przekracza kwoty określonej w ustawie (380 zł. w 2013 r.).
  • Wartość świadczenia jest uzależniona od sytuacji materialnej pracownika. 
  • Świadczenie nie zostało przekazane w formie bonów. 
  • Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.
Świadczenia finansowane z ZFŚS lub funduszu związków zawodowych podlegają zwolnieniu ze składek ZUS niezależnie od ich wartości. Zwolnienie ze składek ZUS dotyczy również pracowników zatrudnionych w oparciu o inny rodzaj umowy niż umowa o pracę. 


 

Świadczenia rzeczowe przekazywane pracownikom stanowią podstawę opodatkowania i naliczenia składek ZUS jeśli spełniony został przynajmniej jeden z warunków:


  • Zakup jest sfinansowany przez pracodawcę częściowo lub całkowicie z innych środków niż  z ZFŚS lub funduszu związków zawodowych.
  • Wartość świadczeń w skali roku dla jednego pracownika przekracza kwotę określoną w ustawie (380 zł. w 2013 r.) - świadczenie podlega opodatkowaniu.
  • Świadczenie rzeczowe zostało przekazane pracownikowi w formie bonów.  
 
 
 

Źródło: pracosfera.com 
 
 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.