Dni wolne od pracy przypadające w niedzielę
Ewidencjonowanie przepracowanych godzin na umowie zleceniu i umowie 
czytaj więcej
Dni wolne za święto przypadające w sobotę czytaj więcej
 
 
 

Dodatek za pracę w nocy
czytaj więcej
Okres rozliczeniowy wydłużony do 12 miesięcy
czytaj więcej
Dziecko i praca - dni wolne od pracy
 
 
 


Czas pracy - definicje

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. art. 128 § 1 K.p.

Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. art. 1519 § 1 K.p.

Doba do celów rozliczania czasu pracy pracownika - 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, art. 128 § 3 K.p.

Dyżur - pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. art. 1515 § 1 K.p.

Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. art. 1517 § 1 K.p.

Praca w godzinach nadliczbowych jest to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy art. 151 § 1 K.p. 

Praca w niedzielę i święto jest to praca wykonywana między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina. art. 1519 § 2 K.p.

Praca zmianowa - wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni. art. 128 § 2 K.p.

Pracownik zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy - pracownik kierujący jednoosobowo zakładem pracy i jego zastępcy lub pracownicy wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz główni księgowi. art. 128 § 2 K.p. 

Tydzień do celów rozliczania czasu pracy pracownika - 7 kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego. art. 128 § 3 K.p


 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: pracosfera.com
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.