Czy przysługuje urlop za okres nieobecności w pracy 


 

Nieobecność w pracy zależnie od powodu może wpłynąć na zmniejszenie ilości dni urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w danym roku kalendarzowym.
 
Urlop jest zmniejszany proporcjonalnie po powrocie pracownika do pracy, po trwającej co najmniej miesiąc nieobecności spowodowanej:
 
  1. urlopem bezpłatnym,
  2. urlopu wychowawczym,
  3. odbywaniem zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, okresowej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeniami wojskowymi,
  4. tymczasowym aresztowaniem,
  5. odbywaniem kary pozbawienia wolności,
  6. nieusprawiedliwioną nieobecnością w pracy.
 
Na zmniejszenie ilości dni urlopu nie wpływa nieobecność spowodowana:
  1. chorobą za okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego,
  2. urlopem macierzyńskim,
  3. urlopem rodzicielskim.
 

Źródło: pracosfera.com


 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.