Czy zostanie zniesiony limit w opłacaniu składek ZUS?


 
 
W listopadzie 2017 roku uchwalona została ustawa znosząca górny limit, do którego pobierane były składki na ubezpieczenia społeczne. W 2017 roku kwota limitu to 127.890 zł. Zniesienie górnej granicy opłacania składek miało obowiązywać od 2018 roku. Do prac nad zmianą ustawy dotyczącej opłacania składek powrócono w grudniu 2017 roku, wprowadzając poprawkę mającą na celu zmianę terminu obowiązywania zniesienia limitu składek.
 
15 grudnia 2017 roku sejm przyjął poprawkę do ustawy zgodnie, z którą nowe przepisy mają wejść w życie od 2019 roku. Na wprowadzenie poprawki niebagatelny wpływ miała konieczność dostosowania systemów informatycznych ZUS oraz krytyczne głosy co do samej zmiany zasad opłacania składek.
 
Obecnie ustawa została skierowana do podpisu przez prezydenta. Jeśli prezydent podpisze ustawę roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2018 roku wniesie 133.290 zł. W przypadku gdy prezydent nie podpisze ustawy składki będą opłacane od całego przychodu.
 
 

Źródło: pracosfera.com stan prawny na 29.12.2017


 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.