Dowóz pracowników do pracy - zwolnienie podatkowe

 
Od 1 stycznia 2015 roku wprowadzono nowe zwolnienie przedmiotowe w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z Art. 21. 1. 14a wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w
rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.3)).

Do końca 2014 roku bezpłatny dowóz pracowników do pracy stanowił dodatkowy przychód pracownika podlegający opodatkowaniu. Od stycznia 2015 roku bezpłatny dowóz pracowników do pracy nie podlega opodatkowaniu, jeśli będzie odbywał się autobusem czyli pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. 

Źródło: pracosfera.com 
 

 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.