Jestem nastolatkiem i pracuję na umowę zlecenie 


 

Czy będąc uczniem niemającym skończonych 18 lat mogę pracować na umowę zlecenie?
 
Małoletni czyli osoba, która ukończyła 13 rok życia, a nie ukończyła 18 roku życia może zostać zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej czyli umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Przy zatrudnieniu na umowy cywilnoprawne nie stosuje się zasad Kodeksu Pracy dotyczących zatrudniania młodocianych czyli osób pomiędzy 16 a 18 rokiem życia.
 
 
Czy mogę sam podpisać umowę czy muszą to zrobić rodzice?

Umowa jest podpisywana z małoletnim jednak wymagana jest przy tym zgoda rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego. Podmiot, który podpisze umowę z małoletnim nie może wycofać się z umowy z powodu braku zgody przedstawiciela ustawowego, może natomiast wyznaczyć termin do dostarczenia takiej zgody.
 

Czy nie mając skończonych 16 lat mogę pracować na umowę zlecenie?

Osoby do 16 roku życia mogą wykonywać działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową za zgodą przedstawiciela ustawowego np. rodzica lub opiekuna dziecka. Konieczne jest otrzymanie zezwolenia właściwego inspektora pracy. O zgodę inspektora pracy występuje pracodawca.

 
 
 
 
Źródło: pracosfera.com /według stanu prawnego na dzień 01.01.2013/
 
 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.