Czy pracodawca może zabronić używania prywatnego telefonu w pracy? czytaj więcej

Dowóz pracowników do pracy
czytaj więcej
Ile czasu zajmuje wyjście do pracy? czytaj więcej


 
 
 Wpływ pracy na słuch
Ale upał czyli jak ograniczyć niepożądane efekty wysokich temperatur w pracy
Wpływ pracy na wzrok
 
Jak nie tracić czasu?

Dla każdego człowieka doba ma 24 godziny, i nie mamy na to wpływu. Mamy natomiast wpływ na sposób wykorzystania czasu. Jedną z metod ułatwiających efektywne wykorzystanie czasu jest GTF "Getting Things Done" opracowana przez Davida Allena. Opiera się ona na założeniu, że oprócz zwykłych ”przeszkadzajek” odciągających uwagę od wykonywanego zadania takich jak, telefony, maile, współpracownicy itp. przeszkadza także świadomość niezałatwionych spraw.

Metoda GTN 
 
Zastosuj metodę przechodząc kolejno przez wszystkie pięć kroków. 
 
1. GROMADZENIE
Zapisuj wszystkie plany, zadania do realizacji,  pomysły, zagadnienia ważne, jaki i zupełnie błahe jak np. zakup notesu. W taki sposób będziesz mógł nad wszystkim zapanować. Zapisywać możesz na kartce, w komputerze lub nagrywać używając dyktafonu w komórce.

2. ANALIZA

Codziennie najlepiej wieczorem lub następnego dnia musisz sprawdzić zapisane informacje i zadać sobie pytanie czy każda z nich wymaga działania z twojej strony. Sprawdzanie zaczynasz od najstarszych zapisanych informacji.

Jeśli odpowiesz sobie NIE podejmij decyzję:

  • Czy usunąć zapisany pomysł lub informację?
  • Czy przenieść do archiwum do pomysłów na przyszłość?

Jeśli odpowiesz sobie TAK określ następne kroki dla poszczególnych zadań:

  • Natychmiast wykonaj, jeśli zajmie ono między 2 a 5 minut.
  • Przenieś na później przez umieszczenie w kalendarzu.
  • Przekaż innej osobie do realizacji.
Uważaj, aby raz przeanalizowana sprawa nie trafiła ponownie na twoją listę.
 
3. GRUPOWANIE
 
Pogrupuj zaplanowane zadania według kontekstów. Tematy kontekstów zależą od ciebie, mogą to być np.
  • Maile
  • Telefony
  • Dom
  • Rozrywka
Realizuj zadania według kontekstów, dzięki czemu szybciej skończysz zaplanowane zadania i łatwiej będziesz mógł ustalić kolejność ich realizacji względem możliwości wykonania w danym momencie.

 4.  PRZEGLĄD
 
Określ projekty do realizacji i podziel je na zadania. Projektem będzie wszystko, co będziesz mógł podzielić na mniejsze etapy. Projektem może być zakup nowego komputera, a zadaniem porównanie ceny komputerów.

5. REALIZACJA

Wprowadź w życie zapisane wcześniej plany i zadania do realizacji. W planach należy pozostawić miejsce na nieprzewidziane zdarzenia.

Początkowo metoda ta może wydawać się skomplikowana, czy nadmiernie absorbująca, ale już po kilku dniach okazuje się, że przynosi efekty. Nie będziesz tracił czasu na rozpaczliwe próby przypomnienia sobie, co miałeś zrobić, na wracanie po raz kolejny do tych samych tematów i odkładanie ich na później. Unikniesz tłumaczenia się, dlaczego zapominasz o urodzinach, rocznicach i opłaceniu rachunków.
 
 
 


 
Korki uliczne przynoszą straty pracownikom
 
 
 
Przestój w pracy spowodowany pogodą czytaj więcej
 
Wakacyjny przestój w firmach czytaj więcej 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: pracosfera.com


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.