Zarobki prezydenta

 
Prezydent RP w 2015 roku otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze wynoszące 12.365,22 zł brutto, dodatek funkcyjny w wysokości 5.299,38 zł i dodatek za wysługę lat, łączne wynagrodzenie miesięczne wynosi 20.137,64 zł brutto. Nie jest to wynagrodzenie otrzymywane w oparciu o umowę o pracę, mianowanie czy powołanie. Prezydent obejmuje urząd po złożeniu przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym. 
 
Dodatkową korzyścią ze sprawowania urzędu jest nieponoszenie podstawowych kosztów związanych z utrzymaniem. W czasie sprawowania urzędu prezydent może wykorzystywać lokale służące do zaspokojenia potrzeb reprezentacyjnych i mieszkaniowych. Do takich lokali należy Pałac Prezydencki i rządowe ośrodki wypoczynkowe. Koszty funkcjonowania tych obiektów, np. opłaty za elektryczność, wodę, wywóz śmieci, środki czystości i remonty opłaca kancelaria prezydenta. Do dyspozycji prezydenta pozostają samochody służbowe, telefony, itp. 
 
Prezydentowi, małżonce prezydenta oraz członkom rodziny będącym na jego utrzymaniu, przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w razie nagłego zachorowania lub urazu, wypadku, zatrucia lub konieczności natychmiastowego leczenia szpitalnego. Świadczenia te udzielane są przez podmioty lecznicze tworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub ministra obrony narodowej. W praktyce oznacza to możliwość korzystania z natychmiastowej bezpłatnej opieki lekarskiej bez konieczności oczekiwania w kolejkach. 
Prezydentowi RP przysługuje również całodobowa ochrona BOR.

Po zakończeniu kadencji byłemu prezydentowi wypłacane jest dożywotnio miesięczne uposażenie w wysokości odpowiadającej 75% kwoty wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Były prezydent może pobierać środki finansowe na utworzenie i prowadzenie biura poselskiego. Pobieranie powyższego uposażenia nie ogranicza innych możliwości zarobkowych np. prowadzenia wykładów.  

Byłemu prezydentowi oraz członkom jego rodziny przysługują świadczenia zdrowotne na zasadach określonych dla pracowników i członków ich rodzin oraz dożywotnio na warunkach określonych dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i członków ich rodzin. Dodatkowo były prezydent zachowuje uprawnienie do ochrony na terytorium Polski.
 


Źródło: pracosfera.com na podstawie ustawy z 31 lipca 1981 roku „O wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe”; ustawy "O uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej"; strony internetowej prezydenta.
 
 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.