Korki uliczne powodują straty


Według analizy przeprowadzonej przez Urząd Statystyczny najpopularniejsze wśród osób dojeżdżających do pracy są własne środki transportu, kolejne miejsce zajmuje komunikacja miejska. Najmniej osób korzysta z pociągów.
 
Większość kierowców dojeżdżających do pracy boryka się z problemem korków ulicznych.
 
Stanie w korkach nie jest obojętne dla zdrowia, generuje też dodatkowe koszty dla pracowników. Częstymi dolegliwościami zdrowotnymi są wzrost ciśnienia i bóle związane z przebywaniem przez długi czas w jednej pozycji. Niekorzystny wpływ na zdrowie ma również zwiększenie poziom stresu. 
 
Kosztami dla kierowcy są dodatkowe zużycie paliwa i tzw. utracone korzyści wynikające z dłuższego dojazdu do pracy. Utracone korzyści to przede wszystkim straty wynikające z czasu bezproduktywnie spędzanego w korkach np. mniejsza ilość godzin pracy, konieczność zapewnienia opieki nad dziećmi przez większą ilości godzin itp.
 
Analizy przeprowadzone w 2010 roku przez Urząd Statystyczny na osobach dojeżdżających do pracy różnymi środkami komunikacji wykazały, że:
 
71% osób potrzebowało na dojazd do 30 minut,
20% dojeżdżało od 31 minut do 1 godziny 
5% dojeżdżało od 1 godziny do 2 godzin
2% dojeżdżało dłużej niż w 2 godziny

Z badań przeprowadzonych przez firmy monitorujące sektor transportu wynika, że pozytywnym trendem występującym w ostatnich latach jest zmniejszenie się czasu potrzebnego na dojazd do pracy. Spadek ten jest spowodowany redukcją czasu spędzanego w korkach.
 
Pracownicy dojeżdżający do pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej i osiągający przychody ze służbowego stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej mogą w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać faktycznie poniesione koszty udokumentowane biletami imiennymi, zamiast zastosowanych standardowych kosztów. Przejazd do pracy prywatnymi środkami transportu nie stanowi podstawy do wykazania faktycznie ponoszonych kosztów na dojazdy, tak więc dla poszczególnych rodzajów umów stosuje się standardowe koszty wynikające z ustawy.  
 

Źródło: pracosfera.com


 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.