Kto może zostać zgłoszony przez pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego
 


 
Pracownik podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu może zgłosić do tego ubezpieczenia niektórych członków rodziny. 

 
Osoby, które mogą zostać zgłoszone przez pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego to:

1.rodzice, dziadkowie, pradziadkowie
 
2.dzieci, wnuki, prawnuki 
  • do ukończenia 18 roku życia
  • kontynuujące naukę do 26 roku życia
  • niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczeń wiekowych  
3. małżonek

Pracownik nie może dokonać zgłoszenia osoby, która posiada własny tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład z tytułu wykonywania pracy, zgłoszonej przez urząd pracy, pobierającej świadczenia emerytalno-rentowe itp. 

Pracownik nie może również zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego: rodzeństwa, dalszych krewnych, osób niespokrewnionych z wyjątkiem dzieci nad którymi sprawowana jest opieka w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.
 
Zgłoszenie następuje po dostarczeniu do pracodawcy danych osoby, która ma zostać objęta ubezpieczeniem. 
 
Źródło: pracosfera.com 
 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.