Minimalne wynagrodzenie 2010
 
Od stycznia 2010 wzrosło minimalne wynagrodzenie brutto i aktualnie wynosi 1317 zł. Kwota netto jaką otrzyma pracownik uzależniona jest od wymiaru etatu, kosztów uzyskania przychodu, kwoty wolnej od podatku oraz od stażu pracy (w pierwszym roku pracy pracodawca może zapłacić pracownikowi najniższe wynagrodzenie w kwocie1053,60 zł brutto). Zmiana najniższego wynagrodzenia brutto wpłynęła na podwyżkę minimalnego wynagrodzenia netto.
 
Minimalne wynagrodzenie netto w 2010 roku: 
 
1.dla pracowników zatrudnionych na etat,  niebędących w 1 roku pracy, przy podstawowych kosztach uzyskania przychodu (111,25 zł)
 •  z uwzględnieniem ulgi obniżającej podatek (46,33 zł) wynosi 984,15 zł
 •  bez ulgi obniżającej podatek(46,33 zł) wynosi 938,15 zł
2.dla pracowników zatrudnionych na etat,  niebędących w 1 roku pracy. przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodu (139,06 zł.)
 •  z uwzględnieniem ulgi obniżającej podatek (46,33 zł) wynosi 989,15 zł
 •  bez ulgi obniżającej podatek(46,33 zł) wynosi 943,15 zł
3.dla pracowników zatrudnionych na etat,  będących w 1 roku pracy, przy podstawowych kosztach uzyskania przychodu (111,25 zł.)
 •  z uwzględnieniem ulgi obniżającej podatek (46,33 zł) wynosi 800,34 zł
 •  bez ulgi obniżającej podatek(46,33 zł) wynosi 754,34 zł
4.dla pracowników zatrudnionych na etat,  będących w 1 roku pracy, przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodu (139,06 zł.)
 •  z uwzględnieniem ulgi obniżającej podatek (46,33 zł) wynosi 805,34 zł
 •  bez ulgi obniżającej podatek(46,33 zł) wynosi 759,34 zł  
 
Sposób obliczania kwoty netto jest w każdym z podanych powyżej przypadków analogiczny. Zmianie ulegają jedynie kwoty kosztów uzyskania, ulgi podatkowej oraz kwota brutto dla pracowników w I roku pracy. 
 
Przykład 
 
Pracownik zatrudniony na cały etat z podstawowymi kosztami uzyskania przychodu, z uwzględnieniem ulgi obniżającej podatek, niebędący w pierwszym roku pracy. 
 
  
1. Kwota brutto 1.317,00 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne 
 • 1.317,00 zł x 9,76% = 128,54 zł - składka na ubezpieczenie emerytalne
 • 1.317,00 zł x 1,5% = 19,76 zł - składka na ubezpieczenie rentowe
 • 1.317,00 zł x 2,45% = 32,27 zł - składka na ubezpieczenie chorobowe
 • razem 180,57 zł
3. Składka zdrowotna
 • 1.317,00 zł – 180,57 zł = 1.136,43 zł – podstawa obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • 1.136,43 zł x 7,75% = 88,07 zł – kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku 
 • 1.136,43 zł x 1,25% = 14,21 zł – kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od dochodu pracownika 
 • 102,28 pełna składka zdrowotna
4. Podstawa opodatkowania 1.136,43 zł – 111,25 zł (koszty uzyskania przychodu) = 1.025,00 zł
5. Zaliczka na podatek 1.025,00 zł x 18% = 184,50 zł – 46,33 zł (ulga podatkowa) = 138,17 zł – obliczony podatek 
6. Zaliczka na podatek po odliczeniu składki zdrowotnej 138,17 zł – 88,07 zł = 50,10 zł 
7. Wynagrodzenie netto obliczamy odejmując od wynagrodzenia brutto składki na ubezpieczenia społeczne składkę zdrowotną i podatek po dokonaniu zaokrąglenia. 1317 zł -(180,57zł +102,28zł +50zł)= 984,15 zł
 

 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.