Nowy współczynnik do ekwiwalentu za urlop obowiązujący od 2015 roku
 Pracownikom, którzy nie wykorzystali przysługującego im urlopu do końca okresu zatrudnienia przysługuje ekwiwalent za urlop. Do naliczania ekwiwalentu za urlop stosuje się współczynnik urlopowy. Współczynnik urlopowy ustala się corocznie, biorąc po uwagę ilość dni wolnych, świąt i niedziel w danym roku.


W 2015 roku współczynnik urlopowy wynosi:
  • dla pracowników zatrudnionych na pełen etat 21,
  • dla pracowników zatrudnionych na 1/2 etatu 10,5 (21*1/2 etatu),
  • dla pracowników zatrudnionych na inną część etatu współczynnik ustala się analogicznie jak dla pracowników zatrudnionych na 1/2 etatu np. dla 1/4 etatu (21*1/4 etatu).

 
Dzieląc kwotę wynagrodzenia stanowiącą podstawę do ekwiwalentu otrzymujemy kwotę ekwiwalentu za jeden dzień pracy. Otrzymana kwota zostaje przeliczona na stawkę odpowiadającą 1 godzinie pracy, ustaloną dla potrzeb naliczenia ekwiwalentu, a następnie pomnożona przez ilość godzin niewykorzystanego urlopu.
 

Źródło: pracosfera.com
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.