Obowiązek podpisania umowy przed dopuszczeniem do pracy
Od 1 września 2016 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące wymogów jakie musi spełnić pracodawca przy zatrudnianiu pracownika. Nowelizacja Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek pisemnego potwierdzenia warunków zatrudnienia przed dopuszczeniem do pracy. W praktyce oznacza to, że pracodawca będzie musiał podpisać z pracownikiem umowę lub pisemne potwierdzenie ustaleń co do podstawowych warunków umowy.

Przed dopuszczeniem do pracy pracodawca będzie musiał również zapoznać pracownika z regulaminem pracy, jeśli ma obowiązek tworzenia regulaminu lub taki regulamin istnieje. W przypadku osób młodocianych będzie musiał przedstawić im wykaz prac lekkich, które mogą wykonywać.

Za brak potwierdzenia warunków zatrudnienia Kodeks pracy przewiduje karę od 1000 zł do 30 tys. zł.
 

Źródło: pracosfera.com na podstawie nowelizacji Kodeksu pracy.


 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.