Ograniczenie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu


 
 


Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2013 wprowadzono limit w stosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodu.  W 2013 limit stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców i artystów wynosi od 42.764 zł., czyli 50% górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej. Kwota ta dotyczy zarówno kosztów uzyskania przychodu z tytułu umowy o pracę jak i z tytułu umów cywilnoprawnych.
 
Mimo powyższego limitu możliwe będzie zastosowanie przez podatnika kosztów uzyskania przychodu wyższych niż 42.764 zł. Podatnik może zrezygnować z ryczałtowych kosztów uzyskania  i rozliczyć podatek roczny dokumentując faktycznie poniesione koszty uzyskania przychodu. 
 
Ryczałtowe 50% koszty uzyskania przychodu mogą być stosowane do wysokości limitu z następujących tytułów:
 
  • Zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego. 
  • Opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną.
  • Korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.
 
 
 
 
Źródło: pracosfera.com 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.