Opodatkowanie praktyk studenckich i  absolwenckich


 
Studenci odbywający płatne praktyki nie zawsze muszą płacić podatek od otrzymanego wynagrodzenia.  

Od podatku zwolnione są świadczenia otrzymane przez studentów w związku ze skierowaniem na praktyki zawodowe przez uczelnię. Do świadczeń tych zaliczane są między innymi zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy związane z odbywanymi praktykami zawodowymi. Kwota świadczeń nie może przekroczyć 2280 zł. W przypadku gdy studenci otrzymają świadczenia przekraczające kwotę 2280 zł, kwota przekroczenia podlega opodatkowaniu.

Wynagrodzenie studentów świadczących pracę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wypłacane przez pracodawców podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.  

Opodatkowaniu podlega również wynagrodzenie otrzymywane przez absolwentów za odbywanie praktyk na podstawie umowy o odbywaniu praktyk absolwenckich. Podatek wynosi 18% od wynagrodzenia brutto.
 

Źródło: pracosfera.com  stan prawny na dzień 28.05.2015


 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.