Stawka diety w podróży służbowej od 01.03.2013Od 1 marca 2013 r. stawka diety za dobę podróży służbowej wynosi 30 zł. Kwota ryczałtu za nocleg wynosi 45 zł. (150% diety). Kwota ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej wynosi 6 zł. (20% diety).
 

Minister Pracy i Polityki Społecznej nowym rozporządzeniem wprowadził zasady zmniejszania wysokości przysługującej diety za podróż krajową w przypadku zapewnienia pracownikowi przez pracodawcę bezpłatnego wyżywienia.

  • Dieta zostaje zmniejszona o 25%, gdy pracownikowi zapewniono śniadanie i kolację.
  • Dieta zostaje zmniejszona o 50%, gdy pracownikowi zapewniono obiad.
Ustalony został górny limit zwrotu kosztu noclegu w podróży krajowej. Pracodawca może zwrócić koszty stwierdzone rachunkiem, ale nie większe niż 20 krotność stawki diety - 600 zł. za dobę hotelową. Tylko w uzasadnionych przypadkach pracodawca może zwrócić kwotę wyższą od limitu. 
 
 
Zmianie uległy również przepisy dotyczące zagranicznych podróży służbowych.
  • Zmieniono wysokości diet i limitów noclegowych dla niektórych państwach będących celem podróży służbowych.
  • Zmieniono rodzaj waluty dla celów rozliczania podróży służbowej dla niektórych państw.
  • Wprowadzono możliwość ustalania przez pracodawcę więcej niż jednego państwa docelowego.
Szczegółowe zasady rozliczania podróży służbowych znajdują się w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. 
 
 
 

Źródło: pracosfera.com 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.