Potrącenia komornicze z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego


 
Wysokość kwoty jaką można potrącić z wynagrodzenia chorobowego określona jest przez przepisy kodeksu pracy.

Przy potrąceniach niealimentacyjnych z wynagrodzenia chorobowego, kwota ta nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia, jednocześnie potrącenie nie może być wyższe od tzw. kwoty wolnej od potrąceń czyli kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych z wynagrodzenia chorobowego nie stosuje się kwoty wolnej od potrąceń. Na pokrycie należności pobiera się 60% wynagrodzenia chorobowego.

Nieco inne zasady obowiązują przy zajęciach komorniczych z zasiłku chorobowego.

W przypadku zajęć komorniczych niealimentacyjnych pobierane jest 25% zasiłku. Kwota wolna od potrąceń, nie może przekroczyć równowartości 60% najniższej emerytury.

Przy potrąceniach na pokrycie świadczeń alimentacyjnych pobiera się 60% zasiłku, kwota wolna od potrąceń to 50% równowartości najniższej emerytury.

 

Źródło: pracosfera.com


 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.