RODO


 

RODO jest to Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Przepisy prawa unijnego dotyczące RODO będą obowiązywać od dnia 25 maja 2018r. Do dnia 24 maja 2018 roku zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
 
Przepisy RODO będą dotyczyć wszystkich podmiotów, które zbierają, przechowują i wykorzystują dane osób fizycznych.
 
RODO wprowadza:
 1. obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych w większości organizacji przetwarzających dane osobowe osób fizycznych, 
 2. bezpośrednią odpowiedzialność kierownika jednostki organizacyjnej za naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych,
 3. konieczność przygotowania i wprowadzenia procedur dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych,
 4. obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka w przypadku podejmowania działań wysokiego ryzyka np. w przypadku danych dotyczących zdrowia,
 5. obowiązek zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych w ciągu 72 godzin do organu nadzorującego,
 6. konieczność prowadzenia rejestru naruszeń i rejestru czynności przetwarzanych danych,
 7. rozszerzony sposób pozyskiwania i weryfikacji zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 8. bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące profilowania czyli zbierania danych np. o kliencie,
 9. nowe uprawnienia dla osób, których dane są przechowywane:
 • zwiększa prawo dostępu i wglądu osoby fizycznej w swoje dane,
 • daje prawo do żądania przeniesienia własnych danych osoby fizycznej z jednego podmiotu do drugiego np. z jednego banku do drugiego,
 • daje prawo osobie fizycznej do żądania trwałego usunięcia jej danych osobowych przetwarzanych przez organizację jeśli nie jest to sprzeczne z innymi przepisami.
 

Źródło: pracosfera.com na podstawie RODO.


 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.