Rekrutacja - czy masz szansę na awans?
Zadajesz sobie pytanie czy masz szansę na awans lub na znaczącą podwyżkę. Najprostszym sposobem wydaje się rozmowa z przełożonym. W praktyce przełożeni, o ile nie mają ściśle sprecyzowanych planów, co do twojej ścieżki kariery, często unikają jednoznacznych odpowiedzi. 
 


W większości firm istnieją schematy działań, dzięki którym możesz poznać, jaką politykę stosuje firma w zakresie zatrudniania, awansów, podwyżek itp. Jednym z nich jest preferowany sposób rekrutacji na stanowiska analogiczne do tych, o które chciałbyś się ubiegać.
 
Sprawdź, jaki rodzaj rekrutacji preferuje twoja firma: wewnętrzną czy zewnętrzną.

 • Rekrutacja wewnętrzna polega na pozyskaniu pracownika na wolne stanowisko spośród osób już zatrudnionych.
 • Rekrutacja zewnętrzna polega na pozyskaniu pracowników spoza firmy.

Organizując rekrutację wewnętrzną firma daje znak, że stawia na rozwój swoich pracowników. Docenia umiejętności i zaangażowanie. Jeśli posiadasz wymagane kwalifikacje zmiana stanowiska nie jest nierealnym marzeniem. Może się jednak zdarzyć, że na konkretne stanowisko twój pracodawca będzie chciał pozyskać pracownika z nowym podejściem do tematu i zatrudni osobę z zewnątrz. Gdy twoje wymarzone stanowisko jest już obsadzone sprawdź, czy firma jest w stanie zaoferować ci jakiekolwiek możliwości rozwoju. Być może będziesz miał szansę na inną równie satysfakcjonującą pracę.

Jeżeli w firmie, w której pracujesz stosowana jest głownie rekrutacja zewnętrzna, zwłaszcza osób z małym doświadczeniem, może to świadczyć, o chęci obniżania kosztów przez zatrudnianie osób akceptujących niższe zarobki. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie zapoznanie się z ofertami na rynku pracy.

W przygotowaniu do rozmowy z obecnym lub przyszłym pracodawcą pomocna może okazać się znajomość argumentów, jakie przemawiają na twoją korzyść oraz zagrożeń, które mogą pojawić się z punktu widzenia pracodawcy. 

Rekrutacja wewnętrzna

Zalety:

 • Znasz specyfikę działalności firmy, w której pracujesz.
 • Znasz współpracowników, przełożonych i ewentualnie klientów.
 • Znasz wykorzystywane technologie i narzędzia.
 • Masz większe szanse na szybkie wdrożenie się w nowe obowiązki.

Zagrożenia:

 • Złe przyjęcie awansu przez współpracowników zwłaszcza, jeśli kilka osób ubiegało się o to samo stanowisko.
 • Trudniejsze budowanie autorytetu wśród osób, z którymi dotychczas pracowałeś na równorzędnych stanowiskach.

Rekrutacja zewnętrzna

Zalety:

 • Masz możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia niż w obecnej firmie.
 • Masz większą możliwość zmiany zakresu obowiązków według swoich preferencji.
 • Możesz pozyskać większy zakres wiedzy i umiejętności.

Zagrożenia:

 • Nie znasz kultury organizacyjnej firmy.
 • Dłużej będziesz wdrażał się w nowe obowiązki.
 • Możesz nie dopasować się do zespołu lub firmy.

Przedstawiając pracodawcy korzyści, które możesz generować dla firmy oraz w jaki sposób będziesz pokonywać zagrożenia masz większe szanse na poprawę swojej sytuacji zawodowej niż biernie poddając się biegowi zdarzeń. 

Źródło: pracosfera.com 
 
 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.