Samochód prywatny wykorzystywany do celów służbowych 

 
Używasz prywatnego samochodu do celów służbowych, przysługuje ci rekompensata. Pracodawca może wypłacić rekompensatę za wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych w postaci: ryczałtu pieniężnego lub według tzw. kilometrówki.
 
Ryczałt pieniężny za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych jest to zwrot kosztów za używanie przez pracownika samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy, który następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej między pracodawcą a pracownikiem. 
 
W umowie należy uwzględnić aktualne stawki za kilometr oraz ilość kilometrów na jazdy lokalne. W przypadku ustalenia ryczałtu ponad limit określony w  § 3 ust. 2 „rozporządzenia o stawkach” pracodawca nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kwot wypłaconego ryczałtu stanowiącego nadwyżkę ponad limit. 
 
Zwiększenie i zmniejszenie ryczałtu 
 1. Zwiększenie ilości przejechanych przez pracownika kilometrów nie zwiększa kwoty wypłacanego ryczałtu ponad kwotę zawartą w umowie. 
 2. Kwotę ustalonego ryczałtu, zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności. Ryczałt ulega zmniejszeniu również za każdy dzień roboczy w którym pracownik nie dysponował samochodem do celów służbowych. 
 3. Kwota ryczałtu wypłacana pracownikowi zgodnie z (art. 12 ust. 1 updof) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych gdyż stanowi przychód ze stosunku pracy. Wyjątkami są:
 • kwoty wypłacane pracownikom Służby Leśnej i listonoszom (art. 21 ust. 1 pkt 23b updof).
 • zwrot kosztów przejazdu samochodem prywatnym dla celów pracodawcy za czas podróżny służbowej. Zwolnienie to przysługuje do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w obu rozporządzeniach o podróżach służbowych - do wysokości określonych w rozporządzeniu o stawkach (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a updof). 
 1. Od kwoty ryczałtu nie potrąca się składek na ubezpieczenia (ZUS). 

„Kilometrówka” jest to zwrot kosztów za używanie przez pracownika samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy, który następuje na podstawie faktycznej ilości przejechanych kilometrów  wykazanej w ewidencji przebiegu pojazdu.
 
Ewidencja przebiegu pojazdu  zgodnie  z (art. 23 ust. 5 i 7 updof oraz art. 16 ust. 5 updop) powinna zawierać:  
 • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,
 • numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika,
 • kolejny numer wpisu,
 • datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy (skąd - dokąd),
 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
 • stawkę za 1 kilometr przebiegu,
 • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr przebiegu,
 • podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. 
Wykorzystując samochód prywatny w podróżny służbowej pracownik musi przedstawić wypełnione polecenie wyjazdu służbowego oraz ewidencję przebiegu pojazdu.
 
Kwota "kilometrówki" 
 
Kwota, jaką otrzyma pracownik, będzie stanowiła iloczyn kilometrów uwidocznionych w ewidencji przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 kilometr przebiegu ustalony z pracodawcą.
 
Kwota „'kilometrówki wypłacana pracownikowi zgodnie z (art. 12 ust. 1 updof) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych gdyż stanowi przychód ze stosunku pracy. Wyjątek stanowią: 
 • kwoty wypłacane pracownikom Służby Leśnej i listonoszom (art. 21 ust. 1 pkt 23b updof). 
 • zwrot kosztów przejazdu samochodem prywatnym dla celów pracodawcy za czas podróżny służbowej. Zwolnienie to przysługuje do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w obu rozporządzeniach o podróżach służbowych - do wysokości określonych w rozporządzeniu o stawkach (art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a updof).
Od kwoty ryczałtu nie potrąca się składek na ubezpieczenia (ZUS).
 
Aby pracodawca mógł w całości zaliczyć wypłaconą pracownikowi kwotę „kilometrówki" do kosztów uzyskania przychodu nie może ona przekroczyć wysokości limitu stanowiącego iloczyn liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu. Stawka ta nie może być jednak wyższa niż określona w § 2 „rozporządzenia o stawkach”.
 
 
 

Stawki za kilometr przebiegu pojazdu prywatnego wykorzystywanego dla celów służbowych w 2013r. /stawki nie zmieniły się od 14 listopada 2007r/.

dla samochodu osobowego:
o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł;
o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,
dla motocykla – 0,2302 zł,
dla motoroweru – 0,1382 zł.

 
 
Diety i ryczałty z tytułu podróży służbowej obowiązujące od 01.03.2013


dieta: 30 zł;
ryczałt za nocleg: 45,00 zł;
ryczałt za dojazdy: 6,00 zł.
pracodawca może zgodnie z przepisami zmniejszyć kwotę ryczałtu w przypadku zapewnienia pracownikowi bezpłatnego wyżywienia 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.