Samochód służbowy na wakacjach 
Pracodawca umożliwiając pracownikowi wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych może zezwolić również na jego użytkowanie w czasie urlopu. 
 
Firmy mają całkowitą dowolność w zakresie udostępniania pracownikom samochodów służbowych do celów prywatnych. Od decyzji pracodawcy zależy czy będzie pokrywał koszty związane z wyjazdem pracownika na urlop samochodem służbowym. Sposób rozliczania kosztów eksploatacji samochodu, w których skład mogą wchodzić paliwo, naprawy, ubezpieczenie powinien być uregulowany w formie oddzielnego dokumentu np. polityki flotowej lub regulaminu. 

W praktyce pracodawcy przyjmują rozwiązania od pokrycia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją, poprzez częściowe pokrycie kosztów, do niepokrywania kosztów eksploatacji w czasie urlopu pracownika. Często przyjęcie, któregoś z powyższych rozwiązań jest związane ze stanowiskiem pracownika i traktowane jako element systemu motywacyjnego.
 
O ile decyzja co do zakresu użytkowania samochodu służbowego w czasie wakacji zależy wyłącznie od pracodawcy, to kwestia opodatkowania została uregulowana w ustawie podatkowej. Samochód służbowy powierzony pracownikowi na czas urlopu może być wykorzystywany tylko do celów prywatnych, a jego użytkowanie jest traktowane jak nieodpłatne świadczenie na rzecz pracownika. Pracodawca ma obowiązek doliczyć do przychodu pracownika wartość nieodpłatnego świadczenia oraz naliczyć i odprowadzić podatek. Od wartości przychodu naliczane są również składki ZUS. Dla pracownika oznacza to pomniejszenie kwoty wynagrodzenia netto do wypłaty o wartość składek ZUS i podatku.  

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym wartość tego typu nieodpłatnych świadczeń ustalało się do końca 2014 roku na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług tego samego rodzaju, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Od 1 stycznia 2015 roku wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi będzie określana na podstawie pojemności silnika oraz ilości dni używania samochodu w miesiącu.  
  1. 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3
  2. 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3
 
 
 
Źródło: pracosfera.com 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.