Samochód służbowy wykorzystywany w celach prywatnych. Zasady obowiązujące do dnia 31.12.2014

 

Możliwość wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych jest jednym z elementów pozapłacowych zwiększających korzyści pracownika z zajmowanego stanowiska. Część firm udostępnia swoim pracownikom samochody w czasie urlopu, lub po godzinach pracy. Powyższe przywileje dotyczą głównie kadry zarządzającej oraz pracowników dla których samochód stanowi narzędzie pracy. 
 
Dokładne ustalenie zasad na jakich pracownik może korzystać z samochodu służbowego leży zarówno w interesie pracownika jak i pracodawcy. W polskim prawie brak jest uregulowań prawnych odkreślających w jaki sposób należy rozliczać pracownika wykorzystującego samochód firmowy w celach niezwiązanych z pracą zawodową. W praktyce spotyka się: 
 1. Całkowicie odpłatne wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych na podstawie przejechanych kilometrów.
 2. Całkowicie nieodpłatne wykorzystywanie samochodu służbowego w celach prywatnych - pracownik nie rozlicza się z pracodawcą z przejechanych kilometrów.
 3. Częściowo odpłatne wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych. Pracownik jest zobowiązany zapłacić ustaloną z pracodawcą kwotę na podstawie ryczałtu lub po przekroczeniu określonego limitu.    
Limit może dotyczyć:
 • ilości przejechanych kilometrów
 • obszaru na którym może być wykorzystywany samochód do celów prywatnych
 • kosztów użytkowania samochodu do celów prywatnych w danym miesiącu
 • celów wykorzystywania samochodu
Pracownicy w powyższych przypadkach rozliczani są najczęściej na podstawie ewidencji użycia pojazdu określonego przez zakład pracy. 
 
Pracownik używając samochód służbowy do celów prywatnych całkowicie nieodpłatnie lub nieodpłatnie do wysokości ustalonego limitu otrzymuje dodatkowe świadczenie, które zgodnie z ust.1 ustawy o PDOF podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przychód podlegający opodatkowaniu ustala się:  
 • według cen stosowanych wobec innych odbiorców - jeżeli pracodawca świadczy usługi wynajmu samochodów,
 • na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia - jeżeli pracodawca nie świadczy usługi wynajmu samochodów.
Używanie samochodów służbowych do celów prywatnych nie jest oskładkowane składkami ZUS pod warunkiem, że odbywa się na podstawie układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu. W pozostałych przypadkach świadczenie w postaci wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych podlega oskładkowaniu składkami ZUS.
 
Wykorzystując samochód służbowy poza granicami kraju np. w czasie urlopu należy pamiętać, że wyjazd taki wymaga zgody właściciela pojazdu tzn. firmy w której zatrudniony jest pracownik lub jeśli samochód jest leasingowany firmy leasingowej. Wyjeżdżając na urlop za granicę należy zapoznać się z przepisami danego kraju, gdyż w niektórych z nich oprócz zgody właściciela pojazdu wymagane są dodatkowe dokumenty np. zagraniczne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 
Udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego do użytku w celach prywatnych powoduje dla pracodawcy konsekwencje podatkowe.
 • W przypadku odpłatnego lub częściowo odpłatnego użytkowania, kwoty opłat lub ich ekwiwalenty stanowią dochód firmy i podlegają opodatkowaniu.
 • Nieodpłatne użytkowanie samochodu przez pracownika do celów prywatnych traktowane jako pozapłacowy element wynagrodzenia i zwalnia firmę z konieczności płacenia podatku VAT.

Zmiany od dnia 1 stycznia 2015
 
 
 

Samochód prywatny wykorzystywany do celów służbowych 

Używasz prywatnego samochodu do celów służbowych, przysługuje ci rekompensata. Pracodawca może wypłacić rekompensatę za wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych w postaci: ryczałtu pieniężnego lub według tzw. kilometrówki. czytaj więcej


 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.