Stres gorąca


Warunki pogodowe mają istotny wpływ na pracę i wypoczynek. Jednym z najważniejszych czynników oddziałujących na człowieka są obciążenia cieplne. 
W upalne dni zarówno pracownicy jak i osoby wypoczywające na otwartym powietrzu mogą podlegać tzw. stresowi gorąca.
 
Stres gorąca powstaje jeśli podczas wymiany ciepła organizmu z otoczeniem dominuje parowanie. Zwiększeniu ulega ukrwienie skóry, zmniejsza się ciśnienie krwi i następuje intensywne pocenie. Wahaniom ulega temperatura skóry, od wysokiej podczas nagrzewania się suchej skóry, do niskiej w czasie pocenia się. 
 
Stres gorąca ma najbardziej niekorzystny wpływ na zdolność uczenia się i logicznego myślenia oraz pamięć. Na podstawie badań stwierdzono, że przy 50% wilgotności powietrza najbardziej optymalną dla człowieka jest temperatura w zakresie od 17°C do 23°C.
  • Powyżej 25°C zmniejsza się zdolność do pracy umysłowej, następuje brak skupienia i zwiększa się niezadowolenie z pracy.
  • Powyżej 30°C zmniejszeniu ulega efektywność pracy wymagającej zręczności.
  • Powyżej 35°C zaczynają pojawiać się zaburzenia fizjologiczne, zmniejsza się zdolność do wykonywania ciężkiej pracy, powstają zaburzenia gospodarki wodnej i elektrolitowej, duże obciążenie pracy serca i układu krążenia oraz silne zmęczenie grożące wyczerpaniem.
  • Temperatura 40°C jest to granica tolerowanej pracy ciągłej przy wydatku energetycznym 270-330 J/s
 
Objawami stresu gorąca mogą być bóle i zawroty głowy, omdlenia, skurcze cieplne,  udar cieplny. Najbardziej narażone na niekorzystne działanie wysokich temperatur są dzieci, osoby starsze, pracownicy pracujące w bardzo wysokich temperaturach i osoby długo przebywające na słońcu. 
 
W celu zachowania równowagi cieplnej organizmu należy:
  • Uzupełniać niedobór wody przez picie dużej ilości płynów.
  • Dostosować ilość czasu spędzonego w wysokiej temperaturze otoczenia, do indywidualnych możliwości organizmu.
  • Ograniczyć bezpośrednią ekspozycję na słońce w upalne dni.
  • Schładzać pomieszczenia, w których przebywamy.


Źródło: pracosfera.com 
 
 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.