Urlop wypoczynkowy w dwóch firmach


 
Pracownikom wykonującym pracę na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Wymiar urlopu jest uzależniony od stażu pracy i okresu zatrudnienia u  pracodawcy.  Urlopu udziela się proporcjonalnie do wymiaru etatu.
 
Pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę u dwóch lub więcej pracodawców jednocześnie, przysługuje urlop wypoczynkowy u każdego z nich. Pracownik może wykorzystać przysługujące mu dni urlopu w tym samym czasie u obu pracodawców lub w zupełnie innych terminach. Również pracodawcy nie muszą przyznawać pracownikowi dni urlopu w tym samym okresie.
 
W przypadku zmiany pracodawcy w ciągu roku, gdy okresy zatrudnienia nie pokrywają się, pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia u każdego z pracodawców.  Okresy te łącznie nie mogą przekroczyć ilości dni urlopu przysługującego pracownikowi za cały rok kalendarzowy. Jeśli pracownik wykorzystał więcej urlopu u pierwszego pracodawcy niż przysługiwało mu w danym okresie zatrudnienia, kolejny pracodawca może zmniejszyć ilość dni należnego pracownikowi urlopu tak aby łącznie nie przekraczał wymiaru przysługującego w roku kalendarzowym.
 

Źródło: pracosfera.com


 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.