Rozliczenie podatku rocznego przez US


 
W 2017 roku urząd skarbowy może wypełnić roczne zeznania podatkowe za podatników.  Nie dotyczy to jednak wszystkich osób mających obowiązek rozliczenia się z podatku dochodowego od osób fizycznych.  

Z rozliczenia mogą skorzystać:

Podatnicy, których roczne zeznanie podatkowe jest przygotowywane na podstawie otrzymanego PIT-11, PIT-8C, PIT-40A i PIT 11A od pracodawcy lub płatnika podatku oraz rozliczają się na PIT-37. 

Z rozliczenia nie mogą skorzystać:

Z rozliczenia przez US nie mogą skorzystać osoby składające:
PIT-36, PIT-28, PIT-38, PIT-39. Podatnicy chcący rozliczyć ulgę budowlaną lub na internet.

W jaki sposób skorzystać z rozliczenia przez US

Do 18 kwietnia należy wysłać wniosek PIT-WZ w wersji elektronicznej. Następnie pobrać potwierdzenie poprawności złożenia wniosku UPO. Tylko na podstawie prawidłowo złożonego wniosku US rozliczy podatnika. Do 2 maja 2017 roku podatnik powinien sprawdzić i zaakceptować bądź odrzucić rozliczenie PIT przygotowane przez US. Odrzucenie deklaracji przez podatnika jest równoznaczne z koniecznością samodzielnego wypełnienia i przekazania PIT do US.
 
1% podatku
Dla emerytów i rencistów rozliczanych przez ZUS wprowadzono możliwość przekazania 1% podatku Organizacjom Pożytku Publicznego. W tym celu należy dostarczyć do 2 maja 2017 roku wypełnione oświadczenie PIT-OP. Oświadczenie można przesłać drogą elektroniczną, pocztą lub złożyć osobiście do US. Urząd skarbowy obliczy kwotę 1%  podatku i wyśle do wskazanej na wniosku organizacji.

 
Źródło: pracosfera.com 


 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.