Wakacyjny przestój w firmachW okresie letnim w niektórych firmach występuje ograniczenie działalności. Może ono wynikać z sezonowości produkcji lub usług, z uwarunkowań technicznych lub technologicznych, a także z powodu warunków atmosferycznych.

W sytuacji gdy pracodawca nie może zapewnić pracownikowi możliwości wykonywania pracy jednym z rozwiązań jest wprowadzenie w firmie przestoju. Przestój w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy nie może być zarządzony z powodu zmniejszenia popytu na towary i usługi czyli z przyczyn ekonomicznych. 

Przyczyny przestoju wprowadzonego zgodnie z kodeksem pracy nie są szczegółowo zdefiniowane. Obowiązuje jednak zasada, że muszą być to przeszkody o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym lub przyczyny niezależne od pracodawcy takie jak np. działanie osób trzecich, klęski żywiołowe itp. 

W okresie przestoju pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Nie niższe niż najniższe wynagrodzenie, obliczone proporcjonalnie do ilości dni lub godzin nie wykonywania pracy.

Podczas przestoju pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę. Może również udzielić pracownikowi urlopu, jednak nie może być on przyznany bez porozumienia z pracownikiem.

Przestój z przyczyn ekonomicznych mogą wprowadzić tylko firmy, które spełniają warunki określone w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.
 


 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.