Syndrom chorego budynku



Zmieniająca się struktura zatrudnienia oraz tryb życia powoduje, że coraz więcej godzin spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych. Warunki panujące w budynkach mają niebagatelny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. W latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku po raz pierwszy użyto określenia "syndrom chorego budynku" w odniesieniu do zespołu czynników występujących w budynkach, które niekorzystnie oddziałują na zdrowie i samopoczucie przebywających w nich osób.  
 
Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) budynki w których więcej niż 30% osób zaczyna odczuwać dolegliwości związane ze złymi warunkami nazywane są " chorymi budynkami" (Sick Building Syndrome - SBS). 

Czynnikami powodującymi dolegliwości mogą być:

 • Czynniki chemiczne (nadmierne lub długotrwałe wydzielanie szkodliwych substancji )
 • Czynniki radiacyjne (promieniowanie radioaktywne)
 • Czynniki biologiczne (grzyby, pleśnie, drobnoustroje chorobotwórcze)
 • Hałas i wibracje
 • Nieprawidłowe oświetlenie

Najczęściej występującymi dolegliwościami związanymi z przebywaniem w "chorym budynku" są:

 • zmęczenie
 • nudności
 • bóle i zwroty głowy
 • spadek koncentracji
 • zaburzenia pamięci
 • objawy typu alergicznego  lub astmatycznego np. przewlekły kaszel, duszności
 • częste infekcje drug oddechowych
 • zaburzenia snu
 • bóle mięśni
 • gorączka
 • objawy skórne np. pieczenie, zaczerwienienie, swędzenie, wysypki
 

Jak uchronić się przed niepożądanym oddziaływaniem  

 

Prawidłowa wentylacja 

Podstawowym elementem minimalizującym niekorzystny wpływ szkodliwych czynników występujących w budynkach na nasze samopoczucie jest prawidłowa wentylacja. W budynkach w, których nie można otwierać okien np. wysokich budynkach biurowych szczególną uwagę należy zwrócić na częste i prawidłowe czyszczenie wentylacji. W pozostałych pomieszczeniach należy zadbać o prawidłowy przepływ powietrza oraz jego odpowiednią wilgotność. Nadmierna wilgotność i wysoka temperatura jest bowiem idealnym środowiskiem rozwoju dla chorobotwórczych grzybów i pleśni. 
W Polsce jako normę przyjęto, że ilość świeżego powietrza na osobę to 20[m3/h/osoba] w pomieszczeniach w których wprowadzono zakaz palenia i 30[m3/h/osoba] w pomieszczeniach w których nie występuje zakaz palenia. Normy te mogą ulec zmniejszeniu przy temperaturach powyżej +26°C oraz poniżej -15°C.
 

Nadmierny hałas i wibracje 

Hałas jest często definiowany jako drgania o dużej intensywności. Hałas występujący w pomieszczeniach w długim okresie czasu może wywoływać takie zaburzenia jak np. zaburzenia słuchu, zaburzenia układu nerwowego (stany napięcia, niepokoju, brak koncentracji), zaburzenia układu krążenia (szybkie męczenie się, duszności, "kołatanie serca" ), zaburzenia układu pokarmowego. 
Ogromną rolę w ograniczeniu hałasu w budynkach ma ich prawidłowe wyciszenie oraz usunięcie zbędnych źródeł hałasu np. niesprawnych czy przestarzałych urządzeń. Ważną rolę odgrywa również zachowanie, użytkowników budynków.

Wibracja jest to przenoszenie drgań mechanicznych z ciał stałych na tkanki organizmu lub całe ciało człowieka. Wibracje mogą być powodowane przez urządzenia znajdujące się w budynku np. windy, kotłownie, mogą pochodzić również z poza budynku i przenosić się na podłogi czy ściany. Wibracje mogą wpływać niekorzystnie na wzrok oraz wywoływać bóle i zawroty głowy, szum w uszach i nudności. Wibracji nie da się uniknąć, ale można stosować indywidualne środki ochrony takie jak np. poduszki antywibracyjne.  
 

Nieprawidłowe oświetlenie 

Oświetlenie w znacznym stopniu wpływa na aktywność i samopoczucie osób przebywających w pomieszczeniach.  Obecnie dąży się do jak najpełniejszego wykorzystania światła naturalnego, które jest najlepiej odbierane przez ludzi. Niewłaściwe oświetlenie powodować może zmęczenie oraz wady wzroku,  zmęczenie  nerwowe zmniejszające szybkość reakcji, senność, drażliwość, i ogólne przemęczenie. Nieprawidłowe oświetlenie może wpływać również na pozycję ciała, a tym samym na wady narządów ruchu np. nieprawidłowe oświetlenie stanowiska pracy.
W celu poprawy warunków oświetlenia należy wyeliminować przedmioty, zmniejszające dostęp naturalnego światła do pomieszczenia i wprowadzić w pomieszczeniach sztuczne oświetlenie zgodne z normami oraz indywidualnymi odczuciami użytkowników. 
 
W celu zmniejszenia niekorzystnego oddziaływania na nasze zdrowie należy również ograniczyć czas przebywania w budynkach. 
 
 
Źródło: pracosfera.com 
 
 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.