Wyższe zasiłki rodzinne od listopada 2012

 
 
Jeśli pobierałeś lub zamierzasz pobierać zasiłek rodzinny do 1 września musisz złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy przypadający od 1 listopada do 31 października.
 
Wysokość zasiłku rodzinnego wyniesie miesięcznie:
 
 1. 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 
 2. 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 
 3. 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia; 
 
Ponadto oprócz zasiłku rodzinnego możesz ubiegać się o:
 
 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, który wynosi   1000,00 zł
 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, który wynosi 400,00 zł miesięcznie; 
 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, który wynosi 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci; 
 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, który wynosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego; 
 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, który wynosi 100,00 zł na dziecko; 
 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, który wynosi: 
 1. 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 
 2. 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia; 
 • Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, który wynosi: 
 1. 90,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, 
 2. 50,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej; 

 
Aby ubiegać się o zasiłek rodzinny przede wszystkim musisz spełnić kryterium dochodowe. Wysokość dochodu nie zmieniła się od 2004 roku i wynosi 539 zł. netto na osobę w rodzinie, lub 623 zł. jeśli wychowujesz dziecko niepełnosprawne. 
 

   STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.