Zmiana sposobu przekazywania składek do ZUS od 2018 roku

 
 
Od 1 stycznia 2018 roku zmianie ulegnie sposób przekazywania składek na rachunki ZUS. Płatnicy nie będą już przekazywać składek na trzy konta tj. konto ubezpieczeń społecznych, konto ubezpieczenia zdrowotnego oraz konto FP i FGŚP.

Zarówno firmy jak i osoby fizyczne mające obecnie obowiązek opłacania składek za siebie otrzymają indywidualny numer rachunku składkowego. Składki przekazywane do końca 2017 roku na trzy rachunki bankowe od 1 stycznia 2018 roku będą przelewane na jeden rachunek składkowy. ZUS sam rozdzieli wpłatę na poszczególne fundusze na podstawie kwot wykazanych na składanej deklaracji. W przypadku płatników zwolnionych z obowiązku przekazywania deklaracji, ZUS
również dokona podział składek. Płatnik wysyłając przelew nie będzie podawał informacji o numerach NIP, PESEL lub REGON.

Informacja o numerze rachunku bankowego będzie rozsyłana do płatników do 31 grudnia 2017 roku.

 


Źródło: pracosfera.com


 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.