Zmiana zasad ustalania  podstawy zasiłków dla prowadzących działalność 


Od 1 stycznia 2016 roku obowiązywać będą nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla ubezpieczonych w przypadku, których podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe stanowi zadeklarowana kwota.

Podstawę zasiłku stanowić będzie suma dwóch oddzielnie kalkulowanych składników:
 
  1. Przeciętnej najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe za pełne miesiące kalendarzowe – po odjęciu składek na ubezpieczenia tj. 13,71%. Ilość przyjętych miesięcy nie może być większa niż 12.
  2. Kwoty przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek obliczonej według wzoru: jedną dwunastą przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, w części przewyższającej najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód jest uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku należy pomnożyć przez ilość tych miesięcy i odjąć 13,71%.


  Wprowadzone zmiany mają na celu likwidację możliwości pobierania wysokiego zasiłku po krótkim okresie ubezpieczenia. Według obowiązujących do końca 2015 roku zasad, opłacając przez miesiąc składki na ubezpieczenie chorobowe od maksymalnej zadeklarowanej kwoty, można pobierać zasiłek w maksymalnej kwocie przez cały okres zasiłku. Nawet przez kilkanaście miesięcy w przypadku ciąży i zasiłku macierzyńskiego. Po nowelizacji ustawy od stycznia 2016, aby pobierać zasiłek od zadeklarowanej kwoty w maksymalnej wysokości, trzeba będzie przez minimum 12 miesięcy opłacać składkę w maksymalnej wysokości.  

  Powyższe zmiany miały pierwotnie wejść w życie od listopada 2015, jednak termin od którego będą obowiązywać został przesunięty na styczeń 2016.
   
   

  Źródło: pracosfera.com na podstawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.
   
   
   
   
   


   STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.