Zniesienie kwoty ograniczenia składek ZUS


 
 
Od 2018 roku może zostać zniesiony limit w opłacaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób o wysokich dochodach. Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji ustawy zakłada zniesienie ograniczenia górnego progu po przekroczeniu, którego nie odprowadza się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W 2017 roku ograniczenie obowiązuje od kwoty 127.890 zł. Zmiany będą dotyczyć osób pracujących na umowach podlegających ubezpieczeniom społecznym i zarabiających ponad 2,5 krotność średniej krajowej. Zniesienie limitu spowoduje zwiększenie wysokości składek odprowadzanych przez pracodawcę do ZUS.

 

Źródło: pracosfera.com


 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.