Limit transakcji gotówkowych dla firm


 
Od stycznia 2017 roku zmianie ulegnie wysokość kwoty, która będzie musiała być przekazywana przez firmę za pomocą rachunku bankowego.
 
Do końca grudnia 2016 roku limit płatności, dla których firmy mogły stosować transakcje gotówkowe wynosił 15 tyś. euro.  Po wejściu w życie zmian wprowadzonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej kwota ta będzie wynosić 15 tyś. zł.

Konieczność wysyłania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego będzie dotyczyła transakcji związanych z wykonywaną działalnością gdy:
  • odbiorcą lub wysyłającym płatność wynikającą z transakcji będzie inny przedsiębiorca,
  • jednorazowa wartość transakcji przekroczy 15 tyś. zł., niezależnie od tego w ilu częściach zostanie dokonana płatność. 
Płatność dokonana niezgodnie z przepisami wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2017 roku nie będzie mogła być zaliczona prze firmę do kosztów uzyskania przychodu. 
Do transakcji zawartych przed 1 stycznia 2017 roku zastosowanie mają dotychczasowe limity.
 
 
 

Źródło: pracosfera.com na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.


  
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.