SKALA PODATKOWA I KOSZTY UZYSKANIA

2013
 
SKALA PODATKU DOCHODOWEGO NA 2013 R
Skala podatkowa, koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca podatek nie uległy zmianie i są takie same jak w 2012 roku  
Podstawa obliczania podatku w złotych
Podatek wynosi
Ponad
Do
  85 528 PLN
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 PLN
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek

Miesięczna

46 zł 33 gr

Roczna

556 zł 02 gr

Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku

3.091 zł

 
2012
 
 
SKALA PODATKU DOCHODOWEGO NA 2012 R
Skala podatkowa, koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca podatek nie uległy zmianie i są takie same jak w 2011 roku  
Podstawa obliczania podatku w złotych
Podatek wynosi
Ponad
Do
  85 528 PLN
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 PLN
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek

Miesięczna

46 zł 33 gr

Roczna

556 zł 02 gr

Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku

3.091 zł

 
 
2011
 
SKALA PODATKU DOCHODOWEGO NA 2011 R
Skala podatkowa, koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca podatek nie uległy zmianie i są takie same jak w 2010 roku  
Podstawa obliczania podatku w złotych
Podatek wynosi
Ponad
Do
  85 528 PLN
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 PLN
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek

Miesięczna

46 zł 33 gr

Roczna

556 zł 02 gr

Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku

3.091 zł

 
 
 
  
2010

SKALA PODATKU DOCHODOWEGO NA 2010 R
Skala podatkowa, koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca podatek nie uległy zmianie i są takie same jak w 2009 roku  
Podstawa obliczania podatku w złotych
Podatek wynosi
Ponad
Do
 
85 528 PLN
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 PLN
 
14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Kwota zmniejszająca podatek

  

Kwota zmniejszająca podatek

Miesięczna

46 zł 33 gr

Roczna

556 zł 02 gr

Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku

3.091 zł

 
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

Z jednego stosunku pracy

Miesięcznie

111 zł 25 gr

Rocznie

1.335 zł

Z kilku stosunków pracy

Nie może przekroczyć rocznie

2.002 zł 05 gr

Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających

Miesięcznie

139 zł 06 gr

Rocznie

1.668 zł 72 gr

Kilka stosunków pracy dla dojeżdżających

Nie może przekroczyć rocznie

2.502 zł 56 gr2009

SKALA PODATKU DOCHODOWEGO NA 2009 R

Podstawa obliczania podatku w złotych
Podatek wynosi
Ponad
Do
 
85 528 PLN
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 PLN
 
14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek

Miesięczna

46 zł 33 gr

Roczna

556 zł 02 gr

Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku

3.091 zł

 
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

Z jednego stosunku pracy

Miesięcznie

111 zł 25 gr

Rocznie

1.335 zł

Z kilku stosunków pracy

Nie może przekroczyć rocznie

2.002 zł 05 gr

Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających

Miesięcznie

139 zł 06 gr

Rocznie

1.668 zł 72 gr

Kilka stosunków pracy dla dojeżdżających

Nie może przekroczyć rocznie

2.502 zł 56 gr 
2008

SKALA PODATKU DOCHODOWEGO NA 2008 R

Podstawa obliczania podatku w złotych
Podatek wynosi
Ponad
Do

44 490 PLN
19% podstawy minus 586,85 PLN
44 490 PLN
85 528 PLN
7 866,25 + 30% nadwyżki ponad 44 490 PLN
85 528 PLN
 
20 177,65 + 40% nadwyżki ponad 85 528 PLN

Kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek

Miesięczna

48 zł 90 gr

Roczna

586 zł 85 gr

Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku

3.091 zł

 
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

Z jednego stosunku pracy

Miesięcznie

111 zł 25 gr

Rocznie

1.335 zł

Z kilku stosunków pracy

Nie może przekroczyć rocznie

2.002 zł 05 gr

Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających

Miesięcznie

139 zł 06 gr

Rocznie

1.668 zł 72 gr

Kilka stosunków pracy dla dojeżdżających

Nie może przekroczyć rocznie

2.502 zł 56 gr2007

KALA PODATKU DOCHODOWEGO NA 2007 R

Podstawa obliczania podatku w złotych
Podatek wynosi
Ponad
Do
 
43 405 PLN
19% minus 572,54 PLN
43 405 PLN
85 528 PLN
7 674 zł 41 gr + 30% nadwyżki ponad 43 405 zł
85 528 PLN
 
20 311 zł 31 gr + 40% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota zmniejszająca podatek

Kwota zmniejszająca podatek

Miesięczna

47 zł 71 gr

Roczna

572 zł 54 gr

Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku

3 013 zł 37 gr 

 

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

Z jednego stosunku pracy

Miesięcznie

108 zł 50 gr

Rocznie

1.302 zł

Z kilku stosunków pracy

Nie może przekroczyć rocznie

953 zł 23 g

Z jednego stosunku pracy dla dojeżdżających

Miesięcznie

135 zł 63 gr

Rocznie

627 zł 56 gr

Kilka stosunków pracy dla dojeżdżających

Nie może przekroczyć rocznie

441 zł 54 gr


UWAGI

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów w danym roku, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku (zeznaniu podatkowym) koszty te mogą być przyjęte w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

.
 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.