Mikołajki


 
Mikołajki obchodzone są na cześć Świętego Mikołaja biskupa z Miry. Jak głosi legenda był on świętym i cudotwórcą. W średniowieczu był uznawany za patrona dzieci. Wraz z rozpowszechnianiem się opowieści o Świętym Mikołaju coraz bardziej popularne stawały się zwyczaje mikołajkowe. I choć w różnych krajach występują różnice co do sposobu obdarowywania oraz daty święta to idea pozostaje niezmienna od wieków. 
 
W legendach o Świętym Mikołaju nie istnieją wzmianki, że jego hojność została opodatkowana. A jak wygląda to obecnie w Polsce.

Osoba obdarowywana należy do jednej z trzech grup podatkowych i na tej podstawie ustalany jest obowiązek podatkowy.

Do grupy I zalicza się:  małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
W grupie pierwszej istnieje grupa zerowa, która po spełnieniu pewnych warunków nie podlega opodatkowaniu od darowizn. Do grupy zerowej należą: małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, ojczym, macocha.

Do grupy II zalicza się: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.
 
Do grupy III należą: pozostali obdarowani.  
 
Od podatku zwolnione są prezenty otrzymane od tej samej osoby wciągu 5 lat poprzedzających rok podatkowy, w którym nastąpiło ostatnie nabycie do wysokości:

Dla I grupy podatkowej - 9.637 zł.
Grupa 0 jest zwolniona z podatku również od kwoty powyżej 9.637 zł pod warunkiem, że osoba obdarowana zgłosi ten fakt do organu podatkowego, lub sporządzi odpowiednie dokumenty u notariusza.
Dla II grupy - 7.276 zł.
Dla III grupy - 4.902 zł.
 
 

Źródło: pracosfera.com


 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.