Profilowanie
Profilowanie nie jest zjawiskiem nowym ale dopiero przepisy RODO definiują profilowanie w kontekście ochrony danych osobowych.
 
W ogólnym znaczeniu profilowanie jest to zbieranie i analizowanie danych w celu stworzenia profilu np. określenie preferencji zakupowych konsumenta. Profilowanie dotyczy wielu dziedzin takich jak praca, zdrowie, zachowania w sieci itp.
 
RODO różnicuje profilowanie na zautomatyzowane i przy udziale czynnika ludzkiego. Profilowanie zgodnie z definicją RODO to:
 
“dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się”.
 
Po wejściu w życie przepisów RODO podejmowanie decyzji wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych czyli bez udziału czynnika ludzkiego będzie możliwe tylko w przypadku jeśli:  
 
  • jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych,
  • jest dozwolone prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą,
  • opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.


Źródło: pracosfera.com na podstawie RODO


 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.