Zmiana wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe od kwietnia 2015
 


 
Od dnia 1 kwietnia 2015 zmianie uległa wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, co oznacza, że większość płatników będzie opłacać składki w nowej wysokości. Zmiany wynikają z nowelizacji Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej określającego stopy procentowe składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
 
Najniższa stopa procentowa składki wypadkowej została obniżona z 0,67% do 0,40%. Najwyższa stopa procentowa składki została obniżona z 3,86% do 3,60%. Zmiany zaczną obowiązywać od kwietnia, czyli dla składek płaconych w maju za kwiecień.

Obniżenie stóp procentowych nie oznacza, że wszyscy płatnicy zapłacą niższe składki. W przypadku płatników zatrudniających co najmniej 10 pracowników zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego, o tym czy składka zostanie obniżona zadecyduje wzrost lub obniżenie ryzyka wystąpienia wypadków dla konkretnej grupy działalności zgodnie z PKD oraz liczby poszkodowanych w wypadkach u danego płatnika składek.
 
Płatnicy składek prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz firmy zatrudniające do 9 pracowników zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego będą opłacały składkę w niższej wysokości niż w roku ubiegłym. Składka została obniżona z 1,93% do 1,80%.

Płatnicy składek zatrudniający więcej niż 9 pracowników, którzy za 3 ostatnie lata kalendarzowe składali formularz ZUS IWA, otrzymają informację o wysokości składek ustaloną przez ZUS. Wysokość składki jest ustalana w zależności od rodzaju działalności prowadzonej przez firmę, określonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). W związku ze zmianami kategorii ryzyka dla poszczególnych grup działalności ustalanych na podstawie danych GUS za 3 ostatnie lata kalendarzowe zmianie może ulec wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Płatnicy składek wpisani do rejestru REGON zatrudniający więcej niż 9 pracowników  zgłaszanych do ubezpieczenia wypadkowego, którzy za 3 ostatnie lata kalendarzowe nie składali formularzy ZUS IWA ustalają samodzielnie stopę składki wypadkowej według rodzaju działalności PKD, zgodną z wpisem w rejestrze REGON.
 
Źródło: pracosfera.com 
 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.