Urlopy rodzicielski po zmianach w 2016 roku 


W 2016 roku wprowadzone zostają zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich.

Zlikwidowany zostaje dodatkowy urlop macierzyński i dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego. W zamian wydłużony zostaje urlop rodzicielski o ilość dni równą likwidowanym urlopom. Tak więc nie zmieni się łączna ilość dni urlopu przysługującego rodzicom. 

Wprowadzona zostaje możliwość zrezygnowania z zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka, ubezpieczoną  z innego tytułu niż umowa o pracę, po co najmniej 14 tygodniach od urodzenia dziecka i przekazania prawa do zasiłku ojcu dziecka zatrudnionemu na umowę o pracę. Ojciec dziecka nabywa tym samym prawo do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

Rodzice będą mogli wykorzystać urlop rodzicielski w 4 częściach, nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko osiągnie 6 rok życia. Urlop rodzicielski w wymiarze 16 tygodni nie musi być wykorzystany bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu.

Zmieniony zostaje termin złożenia wniosku o urlop rodzicielski. Wniosek powinien zostać dostarczony pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni, przed dniem rozpoczęcia urlopu. 

Zmieniony zostaje termin złożenia wniosku o rezygnacji z urlopu rodzicielskiego. Wniosek powinien zostać dostarczony pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni, przed dniem zakończenia urlopu.

Pracownik może jednocześnie korzystać z urlopu rodzicielskiego i pracować  u pracodawcy udzielającego tego urlopu, przy czym czas pracy nie może przekroczyć połowy pełnego czasu pracy. W przypadku podjęcia pracy, długość urlopu rodzicielskiego ulegnie zwiększeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części.

 
Źródło: pracosfera.com


 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.