Wczasy pod grusząWczasy pod gruszą jest to potoczne określenie dofinansowania krajowego wypoczynku pracowników przez pracodawcę, finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ustawa o ZFŚS nie określa szczegółowych zasad przyznawania pracownikom dopłat do wypoczynku. Pracodawca tworzący ZFŚS może część środków przeznaczyć na dofinansowanie wypoczynku zarówno pracowników jak i ich dzieci. Zasady przyznawania środków na tzw. wczasy pod gruszą zapisane są w regulaminie świadczeń socjalnych. Mimo istnienia ZFŚS pracodawca nie musi dopłacać do wypoczynku jeśli zapis o dofinansowaniu do wypoczynku nie został umieszczony w regulaminie. Zgromadzone środki może przeznaczać na inne rodzaje świadczeń socjalnych. 

Warunki otrzymania dofinansowania tzw. wczasów pod gruszą

  • Skorzystanie przez pracownika z co najmniej 14 kolejnych dni urlopu.
  • Złożenie przez pracownika oświadczenia o sytuacji materialnej, w sposób określony przez pracodawcę.
  • Spełnienie warunków dotyczących wysokości dochodu, dla którego przyznawane jest dofinansowanie. 

Wczasy pod gruszą często mylone są ze świadczeniem urlopowym. Świadczenie urlopowe może wypłacać pracodawca z poza sfery budżetowej zatrudniający do 20 pracowników w przeliczeniu na pełen etat, który nie tworzy ZFŚS. Świadczenie urlopowe wypłacane jest jednorazowo w związku z wykorzystaniem 14 dni urlopu przez pracownika.

Źródło: pracosfera.com 

 
 
 
 
 
 


 STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES. DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O POLITYCE COOKIES.