Nowe, obowiązkowe

wyposażenie samochodu

 

 

 

 

 

Płaca minimalna

od lipca 2024

 

pracosfera.com

Bezpłatne leki od września 2023

03 września 2023
Od 7 lipca 2024 roku wchodzą w życie nowe przepisy
1 lipca 2024 roku w Warszawie zaczynie działać Strefa Czystego
Płaca minimalna od 1 lipca 2024 roku wynosić będzie 4300
Od 1 lipca 2024 r. wchodzą w życie nowe przepisy
Od 1 czerwca 2024 r. wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące
Na 1 czerwca 2024 roku zapowiadane jest wprowadzenie zmian w

Od 1 września 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące bezpłatnych leków.

 

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków dodaje nowe grup osób, którym przysługiwać będzie zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Do skorzystania z bezpłatnych leków uprawnione są dzieci do ukończenia 18 roku życia oraz osoby po ukończeniu 65 roku życia. Wiek jest sprawdzany na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL.

 

Receptę na bezpłatne leki może wystawić:

 

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
  • pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej uprawniona do wystawiania recept,
  • emerytowany lekarz dowolnej specjalności (który ma prawo wykonywania zawodu, ale zaprzestał jego wykonywania) – dla siebie albo dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu oraz krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej – do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa.

 

Nie wszystkie leki na receptę są bezpłatne. Listę leków można sprawdzić między innymi na swoim internetowym koncie pacjenta i w aplikacji na mojeIPK.

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin