Regulamin

 

O pracosfera

Kontakt

 

 

pracosfera.com

 

 

 

Terminy opłacania

składek ZUS

 

 

 

 

Czy składać PIT-2 ?

 

 

 

Terminy przekazywania

PIT za 2021 rok 

Minimalne wynagrodzenie 2022


 

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2022 r. wynosi 3010 zł brutto.

Podatek dochodowy 2022


 

Ograniczenie podstawy składek ZUS


 

W 2022 r podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 18% i 32%.

Kwota rocznego ograniczenia postawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2022 roku wynosi

177 660,00 zł.  


O WYNAGRODZENIACH 


 

23 stycznia 2022
W 2022 roku zostały wprowadzone nowe terminy składania deklaracji i
12 stycznia 2022
PIT-2 jest dokumentem funkcjonującym w polskim systemie podatkowym od wielu
02 stycznia 2022
Terminy przekazania deklaracji podatkowych za 2021r. PIT-11 informacja o dochodach
26 grudnia 2021
Od stycznia 2022 roku zmianie ulegną przepisy dotyczące uprawnień ZUS