pracosfera.com

 

Przepisy dotyczące

wypłaty wynagrodzenia

 

 

 

 

 

Nowy podatek

od 2019 roku 

 

 

 

 

 

Pracownicze plany

kapitałowe PPK

 

 

O HR


 

09 grudnia 2018
W 2019 roku wprowadzone zostaną pracownicze plany kapitałowe (PPK). W
07 października 2018
Płaca minimalna w 2019 roku wzrośnie z obowiązującej obecnie kwoty
23 września 2018
Kodeks pracy określa zapisy dotyczące warunków zatrudnienia, które powinny znaleźć
28 lipca 2018
Upały wpływają na komfort pracy. Jednym z elementów poprawy warunków

Minimalne wynagrodzenie 2018


 

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2018 r. wynosi 2100 zł brutto.

Podatek dochodowy 2018


 

Ograniczenie podstawy składek ZUS


 

W 2018 r podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 18% i 32%.

Kwota rocznego ograniczenia postawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2018 r. wynosi 133.290 zł.  

 

O pracosfera

Regulamin