Regulamin

 

O pracosfera

Kontakt

 

 

pracosfera.com

O HR


 

28 listopada 2021
W 2022 roku nadal obowiązywać będzie ograniczenie rocznej podstawy wymiaru
07 listopada 2021
Zmiany mające wejść w życie od 2022 roku w ramach
31 października 2021
Od 1 stycznia 2022 roku mają wejść w życie przepisy
18 października 2021
Od 1 stycznia 2022r. zmienią się zasady dotyczące wypłaty świadczeń

Minimalne wynagrodzenie 2021


 

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2021 r. wynosi 2800 zł brutto.

Podatek dochodowy 2021


 

Ograniczenie podstawy składek ZUS


 

W 2021 r podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 18% i 32%.

Kwota rocznego ograniczenia postawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2021 roku wynosi 157.770,00 zł.