pracosfera.com

 

Przepisy dotyczące

wypłaty wynagrodzenia

 

 

 

 

 

Nowy podatek

od 2019 roku 

 

 

 

 

 

Pracownicze plany

kapitałowe PPK

 

 

Minimalne wynagrodzenie 2018


 

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2018 r. wynosi 2100 zł brutto.

Podatek dochodowy 2018


 

Ograniczenie podstawy składek ZUS


 

W 2018 r podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 18% i 32%.

Kwota rocznego ograniczenia postawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2018 r. wynosi 133.290 zł.  

O ZATRUDNIENIU


 

09 grudnia 2018
W 2019 roku wprowadzone zostaną pracownicze plany kapitałowe (PPK). W
25 listopada 2018
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami kodeksu pracy pracodawca powinien wypłacić
07 listopada 2018
Zakończyły się prace nad ustawą ustanawiającą dzień 12 listopada 2018
14 października 2018
Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca może zawrzeć tylko 3

 

O pracosfera

Regulamin