Dodatkowe przerwy

w pracy od 2023 roku

 

 

 

Informacja o warunkach

zatrudnienia 2023

 

 

Informacja o warunkach

zatrudnienia -

miejsce pracy

 

pracosfera.com

Dni wolne z powodu działania siły wyższej

02 kwietnia 2023
W 2023 roku weszły w życie zmiany dotyczące przerw w
Pracodawca w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do
Zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone w kwietniu 2023 roku zmieniły
Praca zdalna jest zazwyczaj wykonywana po wyrażeniu zgody przez pracodawcę
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła zmiany w zatrudnianiu na okres próbny.
Nowelizacja Kodeksu pracy w 2023 roku wprowadza zmiany w zakresie

Nowelizacja Kodeksu pracy mająca na celu dostosowanie obowiązujących przepisów do przepisów unijnych zwiększyła ilość dni wolnych, które pracownik może wykorzystać w ciągu roku.

 

Jednym z wprowadzonych nowych rozwiązań jest zwolnienie z pracy z powodu działania siły wyższej.

 

Pracownik będzie uprawniony do dwóch dodatkowych dni wolnych od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika.

 

Dzień ten będzie płatny, jednak będzie to tylko połowa wynagrodzenia przysługującego za dzień pracy.

 

Pracownik powinien wnioskować o dodatkowy dzień wolny najpóźniej w dniu zdarzenia.

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin