Nowe obowiązki

pracodawców - weryfikacja

niekaralności

 

 

Definicja wynagrodzenia

przy egzekucji

administracyjnej

 

 

Konfiskata pojazdu

pijanego kierowcy

 

pracosfera.com

Dodatek za szczególne warunki wyłączony z minimalnego wynagrodzenia 

14 stycznia 2024
Od 15 lutego 2024 roku pracodawcy zatrudniający osoby, które będą
Od 25 marca 2024 roku ulegnie zmianie definicja wynagrodzenia podlegającego
Od 14 marca 2014 roku wejdą w życie przepisy zaostrzające
Od 1 lutego 2024 roku przyznano prawo do korzystania ze
Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzono przepisy zakazujące sprzedaży napojów
W listopadzie 2023 roku weszły w życie przepisy zmieniające definicję

Od 1 stycznia 2024 roku zmienił się sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia pracowników.

 

Przy wyliczeniu kwoty minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi nie wlicza się dodatku za szczególne warunki pracy. Dodatek jest wypłacany niezależnie od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 

Dodatek do wynagrodzenia za szczególne warunki przysługuje z powodu:

 

  • wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia;
  • pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym; 
  • pracy szczególnie niebezpiecznej.

 

Zasady przyznawania dodatku za szczególne warunki pracy określają między innymi regulaminy wynagradzania i układy zbiorowe pracy.

 

 

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin