Płaca minimalna

od lipca 2024

 

 

Nakrętki będą

przytwierdzone do

opakowań

 

 

Czy diagnosta zatrzyma

dowód rejestracyjny?

 

pracosfera.com

Dodatek za szczególne warunki wyłączony z minimalnego wynagrodzenia 

14 stycznia 2024
Płaca minimalna od 1 lipca 2024 roku wynosić będzie 4300
Od 1 lipca 2024 r. wchodzą w życie nowe przepisy
Od 1 czerwca 2024 r. wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące
Na 1 czerwca 2024 roku zapowiadane jest wprowadzenie zmian w
Od 17 czerwca 2024 roku zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Prawa
Podatek od plastiku został wprowadzony w Polsce w styczniu 2024

Od 1 stycznia 2024 roku zmienił się sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia pracowników.

 

Przy wyliczeniu kwoty minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi nie wlicza się dodatku za szczególne warunki pracy. Dodatek jest wypłacany niezależnie od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 

Dodatek do wynagrodzenia za szczególne warunki przysługuje z powodu:

 

  • wykonywania pracy w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia;
  • pracy związanej z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym; 
  • pracy szczególnie niebezpiecznej.

 

Zasady przyznawania dodatku za szczególne warunki pracy określają między innymi regulaminy wynagradzania i układy zbiorowe pracy.

 

 

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin