Dodatkowe przerwy

w pracy od 2023 roku

 

 

 

Informacja o warunkach

zatrudnienia 2023

 

 

Informacja o warunkach

zatrudnienia -

miejsce pracy

 

pracosfera.com

Informacja o warunkach zatrudnienia-miejsce pracy

14 maja 2023
W 2023 roku weszły w życie zmiany dotyczące przerw w
Pracodawca w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do
Zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone w kwietniu 2023 roku zmieniły
Praca zdalna jest zazwyczaj wykonywana po wyrażeniu zgody przez pracodawcę
Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła zmiany w zatrudnianiu na okres próbny.
Nowelizacja Kodeksu pracy w 2023 roku wprowadza zmiany w zakresie

Zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone w kwietniu 2023 roku zmieniły między innymi zakres informacji przekazywanych pracownikowi w dokumencie informacja o warunkach zatrudnienia.

 

Od 26.04.2023 roku pracodawca może umieścić w umowie o pracę więcej niż jedno miejsce wykonywania pracy przez pracownika.

 

W przypadku podania kilku miejsc wykonywania pracy na umowie o pracę zmieni się zakres danych umieszczonych w informacji o warunkach zatrudnienia. W informacji należy dodatkowo podać zasady dotyczące przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy,

 

Informację o warunkach zatrudnienia trzeba przekazać pracownikowi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dopuszczenia do pracy.

 

 

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin