Podatek od plastiku

 

 

Administracja skarbowa

sprawdzi sprzedających

w internecie

 

 

Weryfikacja PESEL

przy zawieraniu umów

 

pracosfera.com

Informacja o warunkach zatrudnienia-miejsce pracy

14 maja 2023
Podatek od plastiku został wprowadzony w Polsce w styczniu 2024
Od 1 lipca 2024 roku mają wejść w życie przepisy
Od 1 czerwca 2024r. zostanie wprowadzony obowiązek weryfikacji numeru PESEL
Podatnicy, którzy nadpłacili podatek w 2023 roku i jest on
Część osób posiadająca ubezpieczenie w ZUS może otrzymać z ZUS
Ostatnim dniem na złożenie PIT-36 i PIT-37 za 2023 rok

Zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone w kwietniu 2023 roku zmieniły między innymi zakres informacji przekazywanych pracownikowi w dokumencie informacja o warunkach zatrudnienia.

 

Od 26.04.2023 roku pracodawca może umieścić w umowie o pracę więcej niż jedno miejsce wykonywania pracy przez pracownika.

 

W przypadku podania kilku miejsc wykonywania pracy na umowie o pracę zmieni się zakres danych umieszczonych w informacji o warunkach zatrudnienia. W informacji należy dodatkowo podać zasady dotyczące przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy,

 

Informację o warunkach zatrudnienia trzeba przekazać pracownikowi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dopuszczenia do pracy.

 

 

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin