Wyposażenie stanowiska

pracy z laptopem

 

 

Dofinansowanie

soczewek

kontaktowych

 

 

 

Wygasa ważność

profilu zaufanego

 

pracosfera.com

Informacja o warunkach zatrudnienia-miejsce pracy

14 maja 2023
Od 17 listopada 2023 r. weszły w życie nowe przepisy
17 listopada 2023 roku zmianie uległy przepisy dotyczące refundacji zakupionych
31 października 2023 roku wygaśnie ważność profilu zaufanego, przedłużonego automatycznie
W 2023 roku święto 11 listopada wypada w sobotę. Pracownicy
Od 8 października 2023 roku pracownicy nie mogą wykonywać już
Płaca minimalna od 1 stycznia 2024 roku wynosić będzie 4242

Zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone w kwietniu 2023 roku zmieniły między innymi zakres informacji przekazywanych pracownikowi w dokumencie informacja o warunkach zatrudnienia.

 

Od 26.04.2023 roku pracodawca może umieścić w umowie o pracę więcej niż jedno miejsce wykonywania pracy przez pracownika.

 

W przypadku podania kilku miejsc wykonywania pracy na umowie o pracę zmieni się zakres danych umieszczonych w informacji o warunkach zatrudnienia. W informacji należy dodatkowo podać zasady dotyczące przemieszczania się między miejscami wykonywania pracy,

 

Informację o warunkach zatrudnienia trzeba przekazać pracownikowi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia dopuszczenia do pracy.

 

 

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin