Nowe obowiązki

pracodawców - weryfikacja

niekaralności

 

 

Definicja wynagrodzenia

przy egzekucji

administracyjnej

 

 

Konfiskata pojazdu

pijanego kierowcy

 

pracosfera.com

Kwota ograniczenia 30-krotności ZUS w 2024 

27 grudnia 2023
Od 15 lutego 2024 roku pracodawcy zatrudniający osoby, które będą
Od 25 marca 2024 roku ulegnie zmianie definicja wynagrodzenia podlegającego
Od 14 marca 2014 roku wejdą w życie przepisy zaostrzające
Od 1 lutego 2024 roku przyznano prawo do korzystania ze
Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzono przepisy zakazujące sprzedaży napojów
W listopadzie 2023 roku weszły w życie przepisy zmieniające definicję

W 2024 roku wzrośnie kwota rocznego ograniczenia podstawy składek ZUS. Nie może być ona wyższa od kwoty trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ustalonego w wysokości 7824 zł.

 

Kwota rocznego ograniczenia podstawy składek w 2024 roku wyniesie 234 720 zł.

 

Dopiero po przekroczeniu tej kwoty ubezpieczony nie będzie opłacał składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin