Nowe obowiązki

pracodawców - weryfikacja

niekaralności

 

 

Definicja wynagrodzenia

przy egzekucji

administracyjnej

 

 

Konfiskata pojazdu

pijanego kierowcy

 

pracosfera.com

Nowa definicja stanowiska wyposażonego w monitor

21 stycznia 2024
Od 15 lutego 2024 roku pracodawcy zatrudniający osoby, które będą
Od 25 marca 2024 roku ulegnie zmianie definicja wynagrodzenia podlegającego
Od 14 marca 2014 roku wejdą w życie przepisy zaostrzające
Od 1 lutego 2024 roku przyznano prawo do korzystania ze
Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzono przepisy zakazujące sprzedaży napojów
W listopadzie 2023 roku weszły w życie przepisy zmieniające definicję

W listopadzie 2023 roku weszły w życie przepisy zmieniające definicję stanowiska wyposażonego w monitor ekranowy.


Przez stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy należy rozumieć przestrzeń pracy wraz z:
 

  • wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika;

 

  • krzesłem i stołem;

 

  • opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

 


Stanowisko pracy pracownika wykonującego pracę przez co najmniej połowę swojego dobowego czasu pracy przed przenośnym komputerem lub laptopem powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.

 

 

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin