Wynagrodzenie pracowników

młodocianych

 

 

Bezpłatne leki

od września 2023

 

 

Kwota posiłków

zwolniona z ZUS - 2023

 

pracosfera.com

Opodatkowanie najmu prywatnego w 2023r

15 stycznia 2023
Od 1 września 2023 roku zmieniły się stawki wynagrodzenia dla
Od 1 września 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące
Od 1 września 2023 roku wzrośnie wolna od składek ZUS
14 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy dotyczące nowego
Od 1 lipca 2023 roku przestały obowiązywać przepisy dotyczące kierowania
Płaca minimalna od 1 lipca 2023 roku wynosi 3600 zł

Od stycznia 2023 roku zmianie uległ sposób opodatkowania przychodu z tytułu najmu prywatnego.

 

Podatnicy  będą mogli opodatkować przychód z tego tytułu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie będzie już możliwe stosowanie opodatkowania na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

 

Przychody z najmu prywatnego będą opodatkowane stawką 8,5% lub 12% po przekroczeniu 100 000 zł.

 

Rozliczając podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatnik nie będzie mógł pomniejszać przychodów o koszty wynikające z wynajmowania mieszkania, takie jak wydatki na remonty, odpisy amortyzacyjne itp.  

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: pracosfera.com

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin