Wynagrodzenie pracowników

młodocianych

 

 

Bezpłatne leki

od września 2023

 

 

Kwota posiłków

zwolniona z ZUS - 2023

 

pracosfera.com

Płaca minimalna w 2023 roku

09 października 2022
Od 1 września 2023 roku zmieniły się stawki wynagrodzenia dla
Od 1 września 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące
Od 1 września 2023 roku wzrośnie wolna od składek ZUS
14 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy dotyczące nowego
Od 1 lipca 2023 roku przestały obowiązywać przepisy dotyczące kierowania
Płaca minimalna od 1 lipca 2023 roku wynosi 3600 zł

Płaca minimalna od 1 styczna 2023 roku wynosić będzie 3490 zł brutto. Stawka godzinowa wzrośnie do 22,80 zł.

 

Kolejna podwyżka płacy minimalnej nastąpi od 1 lipca 2023 roku, do kwoty 3600 zł brutto. Stawka godzinowa wyniesie 23,50 zł.

 

 

 

Źródło: pracosfera.com

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin