e-rejestracja do lekarza

 

 

Polskie prawo

jazdy kierowców taxi

 

 

 

Podatek od plastiku

 

pracosfera.com

Pracownicy zdalni - BHP

11 czerwca 2023
Na 1 czerwca 2024 roku zapowiadane jest wprowadzenie zmian w
Od 17 czerwca 2024 roku zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Prawa
Podatek od plastiku został wprowadzony w Polsce w styczniu 2024
Od 1 lipca 2024 roku mają wejść w życie przepisy
Od 1 czerwca 2024r. zostanie wprowadzony obowiązek weryfikacji numeru PESEL
Podatnicy, którzy nadpłacili podatek w 2023 roku i jest on

Pracownicy pracujący w trybie pracy zdalnej podlegają przepisom BHP.

 

Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom zdalnym w innym zakresie niż w przypadku pracowników nie wykonujących pracy zdalnej.

 

Pracodawcy pracowników wykonujących pracę zdalną nie mają obowiązku: 

 

  • organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP;
  • dbania o bezpieczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego;
  • dotyczącego pomieszczeń pracy i obiektów budowlanych;
  • dotyczącego urządzeń sanitarnych i środków higieny osobistej;
  • dostarczania napojów i posiłków profilaktycznych;
  • zapewnienia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 

Organizacja stanowiska pracy oraz pomieszczeń zgodnie z zasadami BHP należy do obowiązków pracownika wykonującego pracę zdalną.

 

 

 

 

 

Źródło: pracosfera.com na podstawie gov.pl

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin