Nowe obowiązki

pracodawców - weryfikacja

niekaralności

 

 

Definicja wynagrodzenia

przy egzekucji

administracyjnej

 

 

Konfiskata pojazdu

pijanego kierowcy

 

pracosfera.com

Pracownicy zdalni - BHP

11 czerwca 2023
Od 15 lutego 2024 roku pracodawcy zatrudniający osoby, które będą
Od 25 marca 2024 roku ulegnie zmianie definicja wynagrodzenia podlegającego
Od 14 marca 2014 roku wejdą w życie przepisy zaostrzające
Od 1 lutego 2024 roku przyznano prawo do korzystania ze
Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzono przepisy zakazujące sprzedaży napojów
W listopadzie 2023 roku weszły w życie przepisy zmieniające definicję

Pracownicy pracujący w trybie pracy zdalnej podlegają przepisom BHP.

 

Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom zdalnym w innym zakresie niż w przypadku pracowników nie wykonujących pracy zdalnej.

 

Pracodawcy pracowników wykonujących pracę zdalną nie mają obowiązku: 

 

  • organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP;
  • dbania o bezpieczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego;
  • dotyczącego pomieszczeń pracy i obiektów budowlanych;
  • dotyczącego urządzeń sanitarnych i środków higieny osobistej;
  • dostarczania napojów i posiłków profilaktycznych;
  • zapewnienia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 

Organizacja stanowiska pracy oraz pomieszczeń zgodnie z zasadami BHP należy do obowiązków pracownika wykonującego pracę zdalną.

 

 

 

 

 

Źródło: pracosfera.com na podstawie gov.pl

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin