Wynagrodzenie pracowników

młodocianych

 

 

Bezpłatne leki

od września 2023

 

 

Kwota posiłków

zwolniona z ZUS - 2023

 

pracosfera.com

Pracownicy zdalni - BHP

11 czerwca 2023
Od 1 września 2023 roku zmieniły się stawki wynagrodzenia dla
Od 1 września 2023 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące
Od 1 września 2023 roku wzrośnie wolna od składek ZUS
14 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy dotyczące nowego
Od 1 lipca 2023 roku przestały obowiązywać przepisy dotyczące kierowania
Płaca minimalna od 1 lipca 2023 roku wynosi 3600 zł

Pracownicy pracujący w trybie pracy zdalnej podlegają przepisom BHP.

 

Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracownikom zdalnym w innym zakresie niż w przypadku pracowników nie wykonujących pracy zdalnej.

 

Pracodawcy pracowników wykonujących pracę zdalną nie mają obowiązku: 

 

  • organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP;
  • dbania o bezpieczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego;
  • dotyczącego pomieszczeń pracy i obiektów budowlanych;
  • dotyczącego urządzeń sanitarnych i środków higieny osobistej;
  • dostarczania napojów i posiłków profilaktycznych;
  • zapewnienia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 

Organizacja stanowiska pracy oraz pomieszczeń zgodnie z zasadami BHP należy do obowiązków pracownika wykonującego pracę zdalną.

 

 

 

 

 

Źródło: pracosfera.com na podstawie gov.pl

 

Kontakt

 

 

O pracosfera

Regulamin